card

Химийн цэвэрлэгээ, тоног төхөөрөмж

Бохир усанд агуулагдах дисперс, коллоид жижиг хольц, хүнд металлыг саармагжуулах исэлдүүлэх бөөгнөрөл үүсгэх замаар коагулянт, флокулянт болон тунадасжуулагч бодисоор зайлуулдаг.

Флокулятор / Flocculator i-PFR: Бохир усанд нэмэлтээр хийгдэх химийн бодисын үр дүнтэй холих зориулалттай төхөөрөмж бөгөөд тусгай хоолойгоор тоноглогдсон байдаг.

Химийн тунгийн нэгж / Chemical dosing units CDU: Шаардлагатай бүх аюулгүй байдлын арга хэрэгслээр тоноглогдсон химийн тунгийн төхөөрөмж

Flocculant make up unit  NMA / NMM: Флокулянтыг нунтаг болон шингэн бүтээгдэхүүнээр хамгийн оновчтой концентрацийн тунгаар нийлүүлэнэ

Флокуляцын тунгийн нэгж  FDU: Полимерийг тунгаар хэмжих зорилгоор олон тооны флокулянтыг тунгийн нэгжийг боловсруулна

Ухаалаг тунгийн хяналт i-DOSE: Ухаалаг дозлогч нь бохир усны бодит бохирдлын ачаалалд үндэслэн химийн бодисын хэмжээг зөв тодорхойлох, хянах, тунг тогтооход суурилдаг төхөөрөмж юм.

Flocculants i-FLOC: РН-ийн өргөн хүрээнд ашиглахад хэмнэлттэй, үр дүнтэй олон төрлийн ухаалаг хөвөгч бодисууд.

 

Санал болгох төхөөрөмж

Хүсэлт илгээх