card

Химийн цэвэрлэгээ, тоног төхөөрөмж

Бохир усанд агуулагдах дисперс, коллоид жижиг хольц, хүнд металлыг саармагжуулах, исэлдүүлэх, бөөгнөрөл үүсгэх замаар коагулянт, флокулянт болон тунадасжуулагч бодисоор ялган шүүгдэх шинж чанартай болгоно.

Дараах төрлүүдийн сонголттой:

Флокулятор i-PFR / Flocculator i-PFR: Бохир усанд нэмэлтээр хийгдэх химийн бодисыг үр дүнтэй холих зориулалттай төхөөрөмж бөгөөд тусгай хоолойгоор тоноглогдсон байдаг.

Химийн бодис дозлогч CDU / Chemical dosing units CDU: Шаардлагатай бүх аюулгүй байдлын арга хэрэгслээр тоноглогдсон химийн бодис дозлогч тун тохируулах систем.

Flocculant make up unit  NMA / NMM: Флокулянтийн нунтаг болон шингэн бодистой хамгийн оновчтой концентрацийн тунгаар холих систем.

Тунадасжуулагч дозлогч FDU / Flocculation dosing units FDU: Полимерийн тунг хэмжих замаар олон төрлийн тунадасжуулагчийг дозлох дозлогч систем.

Дозлолтын ухаалаг хяналт / i-DOSE: Ухаалаг дозлогч нь бохир усны бодит бохирдлын ачаалалд үндэслэн химийн бодисын хэмжээг зөв тодорхойлох, хянах, тунг тогтооход суурилдаг.

 

 

Санал болгох төхөөрөмж

Хүсэлт илгээх