card

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэл 

Уул уурхайн салбар нь Монгол улсын эдийн засгийн томоохон хөдөлгөгч хүч болж, улсын экспортын нийт бүтээгдэхүүүнийг дангаараа шахам бүрдүүлж байна. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн томоохон төслүүдийн ихэнх нь усны нөөцөөр хомс говь нутагт байгаа нь орон нутгийн уламжлалт ус хэрэглэгч, ашиглагч нарын усны хангамжид сөргөөр нөлөөлнө гэсэн болгоомжлол үүсгэж, ард иргэдийн болон уурхайн компаниудын хооронд усны талаар зөрчил маргаан гарах явдлыг үүсгэж байна. Дээрх асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор Nijhuis нь уул уурхай, газрын тос, байгалийн хий гэх мэт хүнд үйлдвэрлэлд усыг боломжтой хамгийн өндөр хувиар дахин ашиглах орчин үеийн дэвшилтэт шийдлүүдийг санал болгодог. Уул уурхай, газрын тос болон байгалын хийн үйлдвэрлэлд эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа нэн тэргүүнд байдаг. Бидний зорилго бол үйлдвэрийн осол эндэлгүй байх “тэг осол” зарчимаар ажлын орчин бүрдүүлдэг. NIJHUIS баримтлан ажилладаг дүрэм журамд осол аюулгүй эрүүл орчин бүрдүүлж олон улсын ISO:45001:2018 стандарт хангаж ажиллах багтдаг. NIJHUIS нь харилцагч талуудын эрүүл мэнд аюулгүй байдалд тавигдах шаардлага, хүлээлтэд нийцэхийн тулд бүх боломжоо дайчлан ажиллах болно.

Үйлдвэрлэлийн салбарууд

Хүсэлт илгээх