card

Өөх тосыг нөхөн сэргээх

Үйлдвэрийн бохир уснаас өөхийг арилгах  AECO-FAT 
Ууссан агаарын флотацыг (DAF) ихэвчлэн өндөр тос, өөх тос агуулсан үйлдвэрлэлийн бохир усыг цэвэршүүлэхэд ашигладаг бөгөөд үүгээр умбуур бодисыг 45-70%, тос, тосыг 50-80% цэвэрлэх ажлыг химийн бодисгүйгээр хийх боломжтой. Лагийн найрлага дахь өөх тос, органик бодисыг ялган авах эвгүй үнэрийг багасгах өвчин үүсгэгчийг арилгахын тулд агааргүй орчинд боловсруулалт хийнэ. 

  • Лаг зайлуулах зардлыг хэмнэнэ
  • Цэвэрлэх байгууламжийг физик / химийн аргаар боловсруулахад шаардагдах химийн шаардлага багатай тул химийн зардлыг хэмэнэ
  • Өөх сепараторын хатуу бодисыг бордоо болгон ашиглаж боломжтой
  • Ухаалаг тохиргоонд өндөр автоматжуулсан систем
  • Үйлдвэрлэсэн өөх тосоор үнэ цэнийг бий болгох, био түлш (халаалт) гоо сайхны бүтээгдэхүүн, 

 

 

Өөх тосыг хэрхэн ялгах вэ?

Хаягдал бохир уснаас өөх тосны агууламжийг бууруулахын тулд Nijhuis NTF патентлагдсан эргэлдэгч сараалж болон Nijhuis Aquarake сараалжийг үйлдвэрийн хүчин чадлаас нь хамааруулан сонгож суурилуулж томоохон хог хаягдлыг шүүн авна. Дараагаар

Nijhuis DAF системийг ашиглан дамжин өнгөрөх өөх тос агуулсан бохир усыг агаар болон AECOFAT уусмалын тусламжтай баяжуулан цэвэрлэдэг. Ингэж бохир уснаас өөх тосыг ялгасны дараагаар үүсэх лаг тунадсыг боловсруулж нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн болгон ашиглах боломжтой. Жишээлбэл: Уурын зуухны түлш, био хий, бордоо гэх мэт нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн болгон ашиглаж болно. Аливаа үйлдвэрээс гарах бохир усанд агуулагдах өөх тос, лаг тунадсыг ялгасны дараа хийгдэх биологийн цэвэрлэгээний ачааллыг бууруулж илүү үр дүнтэй цэвэрлэгдэнэ. Цаашлаад гүн цэвэрлэгээ хийн хаягдал усыг дахин эргүүлэн ашиглах боломжийг олгодог.

 

Каталог татах

Санал болгох шийдлүүд

Хүсэлт илгээх