card

Газрын тос, байгалийн хий

Усны тогтвортой хэрэглээ болон нөхөн сэргээх шийдлүүд, мөн Таныг үнэ цэнийн гинжин холбоост хүргэнэ. Ус бол газрын тос болон байгалийн хийн салбаруудын хувьд чухал нөөц юм. Усны өндөр хэрэглээ, байгаль орчны шаардлага нь илүү шинэлэг технологи, сайжруулсан шийдлүүдийг арвин ажлын туршлагын хамтаар шаардаж байна. Эцэстээ энэ нь маш сайн тогтворжсон бохир ус боловсруулах үйлдвэр болон үйл ажиллагааны систем болох юм. Nijhuis нь эдгээр салбаруудын шаардлагад нийцэж эрсдэлийг нь бууруулан хамтарч ажиллаж байна.

Газрын тос болон байгалийн хий үйлдвэрлэлд тулгардаг зүйлс:

  • Хаягдал ус гадагшлуулах зардал бууруулах
  • Хаягдал ус боловсруулан дахин ашиглах
  • Тослог лаг боловсруулах

Аюулгүй байдал нэгт

Олон салбаруудад, тэр тусмаа газрын тос болон байгалийн хийн үйлдвэрлэлд эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа нэн тэргүүнд байдаг.

NIjhuis Saur Industries зорилго бол үйлдвэрийн осол эндэлгүй байх “тэг осол” зарчмаар ажлын орчин бүрдүүлдэг.

Nijhuis баримтлан ажилладаг дүрэм журамд үйлдвэрийн аюул, осолгүй эрүүл орчин бүрдүүлж олон улсын ISO:45001:2018 стандарт хангаж ажиллах багтдаг. Иймд  бид харилцагч нартайгаа хамгийн шилдэг орчин үеийн шийдлээр хамтран ажиллаж байна.

Nijhuis нь харилцагч талуудын эрүүл мэнд аюулгүй байдалд тавигдах шаардлага, хүлээлтэд нийцэхийн тулд бүх боломжоо дайчлан ажилладаг.

 

Үйлдвэрлэлийн салбарууд

Санал болгох шийдлүүд

Хүсэлт илгээх