card

Биологийн цэвэрлэгээний төрөл

Биологийн цэвэрлэгээ нь бохир усны органик бохирдлыг исэлдүүлэн боловсруулах бичил биетийн чадвар дээр үндэслэгдэнэ. Исэлдүүлэлтийн үр дүнд органик бохирдлын хэсэг нь ус, нүүрстөрөгчийн давхар исэл, нитрит сульфат ион болж хувирна. Зарим хэсэг нь биомасс үүсгэхэд оролцоно. Биологийн цэвэрлэгээг байгалийн болон зохиомол нөхцөлд явуулдаг. Агаартай болон агааргүй орчинд цэвэрлэгддэг.

Технологийн шийдлүүд

Хүсэлт илгээх